Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

99thingstodobeforeidie
2109 08cd
z cyklu: święta w domu. 
Reposted fromrol rol viagruby gruby
99thingstodobeforeidie

Aldous Huxley, brytyjski pisarz, pod koniec życia powiedział: "To nieco zawstydzające, że po całym życiu poświęconym roztrząsaniu sytuacji ludzkości na koniec nie mogę powiedzieć nic mądrzejszego niż: spróbujmy być dla siebie bardziej życzliwi".

I o to ostatecznie chodzi: bądźmy dla siebie dobrzy. Bo nie jesteśmy.

Gdy byłam młoda i ktoś by mi powiedział: "Ach, najważniejsza w życiu jest życzliwości i dobroć", chyba pękłabym ze śmiechu. Ale gdy się starzejesz, widzisz, że to ma sens. Istnieją proste zasady tego, jak się zachowywać.Zadaj sobie pytanie: czy twoje spotkanie z drugą osobą sprawiło jej radość? Czy potraktowałaś drugą osobę z szacunkiem? Z jakim uczuciem odejdzie ta osoba? Jestem już za stara na to, by zachwycać się jakimś myślicielem, choćby był geniuszem, jeśli źle traktuje ludzi. Nie uwierzę już w niczyj intelekt, jeśli ktoś jest mizoginem i źle traktuje kobiety. Sorry, ale to już na mnie nie działa. W myśleniu i działaniu musi być konsekwencja. O dobre relacje z ludźmi należy dbać tak samo, jak dbamy o rozwój intelektualny.
— Eve Ensler
Reposted frommrrru mrrru viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
6665 fc4c
Ask Me Anything(2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakrainakredek krainakredek

March 31 2015

99thingstodobeforeidie
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
2099 c124 500
Reposted from666jesus666 666jesus666 viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
9907 08bb
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
2340 cde0
Reposted fromczinok czinok viagruby gruby
2853 4e8e 500

Well I guess I’m not that hungry? #9gag

Reposted fromPcsl Pcsl viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
6549 f1c7 500
Reposted fromkjuik kjuik viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
99thingstodobeforeidie

Robert Downey Jr., Hugh Jackman and Sting

picture so cool it's going to explode and rain pure awesomeness.

Reposted fromhalucine halucine viafotofob fotofob

March 26 2015

2188 f296
Reposted fromstfn stfn viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
Reposted fromtfu tfu viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
99thingstodobeforeidie
4853 6249 500
Na granicy Polsko-Rumuńskiej. Dwudziestolecie międzywojenne.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Europe_in_1923.jpg
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
4617 655e
apple 6
Reposted frombecurious becurious viagruby gruby
5662 57fb

bluepueblo:

Rail Tree, Berlin, Germany

photo via chad

Reposted frombwana bwana viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
Reposted fromdanio danio viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
1801 e31a
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viagruby gruby
99thingstodobeforeidie
3675 c7ac
Reposted fromedmund edmund viagruby gruby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl