Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2016

99thingstodobeforeidie
3162 88c5 500
Reposted fromLunarr Lunarr viahighheels highheels

October 25 2016

99thingstodobeforeidie
0447 ebf8
I would, mr Chicken, I would.
Reposted fromanabee anabee viatomash tomash
99thingstodobeforeidie
2109 1279
Reposted frommental-cat mental-cat viatomash tomash
99thingstodobeforeidie
7439 1f02
Reposted fromadzix69 adzix69 viafotofob fotofob
99thingstodobeforeidie
5181 aa76 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaretaliate retaliate

October 08 2016

99thingstodobeforeidie
99thingstodobeforeidie
7793 a442
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viakarmacoma karmacoma
99thingstodobeforeidie
8511 8545 500
Reposted fromfungi fungi viabananaapple bananaapple
99thingstodobeforeidie
8713 7f53
Reposted fromscorpix scorpix viaeverythingisfine everythingisfine
99thingstodobeforeidie
5934 299b 500
Pierwsza w Polsce ścieżka rowerowa, która nocą oddaje nagromadzone światło słoneczne, jest już dostępna dla rowerzystów. Ta wyjątkowa innowacja powstała w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego, na szlaku prowadzącym nad Jezioro Wielochowskie.
Świecąca ścieżka nie potrzebuje żadnego dodatkowego zasilania - jest w zupełności samowystarczalna, ekologiczna i, co najważniejsze, poprawia bezpieczeństwo mazurskich rowerzystów. Autorem projektu świecącej nawierzchni jest laboratorium TPA w Pruszkowie, zaś wykonawcą STRABAG.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viacattolico cattolico
99thingstodobeforeidie
2020 7eba 500
99thingstodobeforeidie
Reposted frommoxx moxx viaDIY DIY
99thingstodobeforeidie
6723 6f5d
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
99thingstodobeforeidie
6790 fabe
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
99thingstodobeforeidie
6941 df11 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
99thingstodobeforeidie
2260 2eb4 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viakarmacoma karmacoma
4558 6920 500
Reposted fromprolove prolove viakarmacoma karmacoma
99thingstodobeforeidie
4964 7159
99thingstodobeforeidie
4610 672b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakatioszka katioszka
99thingstodobeforeidie
6254 ca36 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakatioszka katioszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl